flag_english
banner-top

Thủ Tục Tuyển Dụng

Khi tuyển dụng, chúng tôi chú trọng tìm kiếm ứng cử viên đủ điều kiện nhất cho công việc được đề cập. Do đó, điều quan trọng là bạn gửi cho chúng tôi một CV cập nhật. Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào mà chúng tôi mời bạn đến sẽ được dựa trên những điều này. Chúng tôi cũng sử dụng LinkedIn trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi vì vậy nếu bạn có một hồ sơ LinkedIn, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một liên kết.

Khi chúng tôi nhận được đơn của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận bằng văn bản. Nếu chúng tôi nghĩ rằng bạn có đủ tiêu chuẩn cho vị trí được quảng cáo, bạn sẽ được mời phỏng vấn ban đầu sau ba bốn tuần.

 

Các tin khác