flag_english
banner-top

Thủ Tục Phỏng Vấn

Đối với cuộc phỏng vấn ban đầu, người đứng đầu bộ phận sẽ có mặt cùng với một thành viên của nhóm nhân sự. Việc chuẩn bị bạn thực hiện trước cuộc phỏng vấn là rất quan trọng để đảm bảo rằng cả bạn và chúng tôi đều có cuộc phỏng vấn tốt nhất. Do đó, chúng tôi mong bạn đặt câu hỏi về công ty hoặc về vị trí đó.

Nếu sau cuộc phỏng vấn ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng bạn có những gì chúng tôi đang tìm kiếm, bạn sẽ được mời tham gia phỏng vấn lần thứ hai.

Các tin khác