flag_english
banner-top

Ổ Cắm , Công Tắc - Mã V6

Tên

Hình ảnh

Chi tiết

Đơn giá

Bộ công tắc đơn một chiều V6.0

 

V6GK11

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

111.000 VNĐ

Bộ công tắc đơn đảo chiều V6.0

 

V6GK11


Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

119.000 VNĐ

Bộ công tắc đơn LED một chiều V6.0

 

V6GK-11VD


Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

144.000 VNĐ

Bộ công tắc đơn LED đảo chiều V6.0

 

V6GK-12VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

151.000 VNĐ

Bộ công tắc đôi một chiều V6.0

 

V6GK21

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

131.000 VNĐ

Bộ công tắc đôi đảo chiều V6.0

 

V6GK22

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

144,000VNĐ

Bộ công tắc đôi LED một chiều V6.0

 

V6GK-21VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

202,000VNĐ

Bộ công tắc đôi LED đảo chiều V6.0

 

V6GK-22VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

 

217.000 VNĐ

Bộ 3 công tắc một chiều V6.0

 

V6GK31

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được bo viền
Màu sắc : Vàng đồng sang trọng
Bảo hành : 12năm

151.000 VNĐ

Bộ 3 công tắc đảo chiều V6.0

 

V6GK32

Dòng điện/điện áp định mức : 16-20A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Vàng đồng sang trọng
Bảo hành : 12 năm

169.000 VNĐ

Bộ 3 công tắc LED một chiều V6.0

 

V6GK-31VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

259,000VND

Bộ 3 công tắc LED đảo chiều V6.0

 

V6GK-32VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

282,000VND

Bộ 4 công tắc một chiều V6.0

 

V6GK41

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

171,000VND

Bộ 4 công tắc đảo chiều V6.0

 

V6GK42

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

195,000VND

Bộ 4 công tắc LED một chiều V6.0

 

V6K41-VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

322,000VND

Bộ 4 công tắc LED đảo chiều V6.0

 

V6K42-VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

359,000VND

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng + công tắc 1 chiều V6.0

 

V6GK11Z13/N

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

149,000VND

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng + công tắc đảo chiều V6.0

 

V6GK12Z13/N

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

155,000VND

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng + công tắc LED 1 chiều V6.0

 

V6GK11Z13/N-VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

184,000VND

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng + công tắc LED đảo chiều V6.0

 

V6GK12Z13/N-VD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

193,000VND

Bộ nút chuông cửa V6.0

 

V6G1G/M

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

126,000VND

Bộ công tắc điểu khiển đa chiều V6.0

 

V6PGK/D

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

189,000VND

Bộ công tắc bình nóng lạnh 45A V6.0

 

V6K45A

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

345,000VND

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu đa năng V6.0

 

V6Z13/N

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

129,000VND

Bộ ổ cắm 5 chấu đa năng V6.0

 

V6GZ12Z13/N

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

144,000VND

Bộ ổ cắm đơn TV V6.0

 

V6G-TV

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

153,000VND

Bộ ổ cắm đơn mạng V6.0

 

V6G-1PC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

204,000VND

Bộ ổ cắm đơn điện thoại V6.0

 

V6G-1TEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

153,000VND

Bộ ổ cắm đôi TV V6.0

 

V6G-2TV

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

186,000VND

Bộ ổ cắm đôi mạng V6.0

 

V6G-TVTEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

279,000VND

Bộ ổ cắm đôi điện thoại V6.0

 

V6G-2PC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

186,000VND

Bộ ổ cắm đôi TV điện thoại V6.0

 

V6G-2TEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

186,000VND

Bộ ổ cắm đôi mạng điện thoại V6.0

 

V6G-TVTEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

242,000VND

Bộ ổ cắm đôi TV mạng V6.0
 

V6G-TELPC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

242,000VND

Bộ chiết áp đèn V6.0
 

V6G-1D/G

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

246,000VND

Bộ chiết áp quạt V6.0
 

V6G-1D/S

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

246,000VND

Bộ thiết bị cảm biến cơ thể người Uten V6.0
 

V6G-1D/H

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

399,000VND

Bộ thiết bị cảm biến âm thanh Uten V6.0
 

V6G-1D/K

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

277,000VND

Bộ ổ cắm dao cạo râu V6.0
 

V686A/C

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

945,000VND

Bộ công tắc thẻ cài 30A Uten V6.0
 

V6D/J

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

590,000VND

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng + ổ cắm sạc USB V6.0
 

//

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

590,000VND

Hộp nhựa chống thấm nước
 

UB1F/C

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

56,000VND

Đế âm nhựa vuông chống cháy UTEN
 

UBBOX/A

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

12,000VND


     * * Sản phẩm được bảo hành 1năm

     * * Báo giá trên chưa bao gồm 10%VAT.

Các tin khác