flag_english
banner-top

Ổ Cắm , Công Tắc - Mã V4

Thiết Bị Điện UTEN của Ổ cắm , Công tắc vuông - Mã V4

Tên

Hình ảnh

Chi tiết

Đơn giá

Bộ công tắc đơn một chiều V4.0

 

V4K11

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12năm

44.000 VNĐ

Bộ công tắc đơn đảo chiều V4.0

 

V4K12

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12năm

51.000 VNĐ

Bộ công tắc đôi một chiều V4.0

 

V4K21

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

64.000 VNĐ

Bộ công tắc đôi đảo chiều V4.0

 

V4K22

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

77.000 VNĐ

Bộ 3 công tắc một chiều V4.0

 

V4K31

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

86.000 VNĐ

Bộ 3 công tắc đảo chiều V4.0

 

V4K32

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

104,000VNĐ

Bộ 4 công tắc một chiều V4.0

 

V4K41

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

106,000VNĐ

Bộ 4 công tắc đảo chiều V4.0

 

V4K41

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

129.000 VNĐ

Bộ công tắc điểu khiển đa chiều V4.0

 

V4PGK/D

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

144.000 VNĐ

Nút nhấn chuông V4G1G/M

 

V4G1G/M

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

62.000 VNĐ

Bộ công tắc một chiều + ổ cắm 3 chấu đa năng V4.0

 

V3Z13K11

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

93,000VND

Bộ công tắc đảo chiều + ổ cắm 3 chấu đa năng V4.0

 

V3Z13K12

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

100,000VND

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu đa năng V4.0

 

V4Z13

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

67,000VND

Bộ ổ cắm 5 chấu đa năng V4.0

 

V4Z12Z13/N

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

109,000VND

Bộ ổ cắm đơn TV V4.0

 

V41TV

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

89,000VND

Bộ ổ cắm đơn mạng V4.0

 

V41TV1

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

126,000VND

Bộ ổ cắm đơn điện thoại V4.0

 

V41TEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

89,000VND

Bộ ổ cắm đôi TV V4.0

 

V42TV

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

131,000VND

Bộ ổ cắm đôi mạng V4.0

 

V42PC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

189,000VND

Bộ ổ cắm đôi điện thoại V4.0

 

V42TEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

131,000VND

Bộ ổ cắm TV điện thoại V4.0

 

V4TVTEL

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

131,000VND

Bộ ổ cắm TV mạng V4.0

 

V4TVPC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

168,000VND

Bộ ổ cắm mạng điện thoại V4.0

  

V4TELPC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

168,000VND

Bộ chiết áp đèn V4.0

 

V41D/G

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

208,000VND

Bộ chiết áp quạt V4.0

 

V41D/S

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

208,000VND

Bộ công tắc bình nóng lạnh V5K45A

 

V5K45A

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

325,000VND

Mặt Bịt che trơn V4MD

 

V4MD

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

33,000VND

Bộ ổ cắm dao cạo râu V5ZDC

 

V5ZDC

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp
Màu sắc : Trắng trang nhã
Bảo hành : 12 năm

890,000VND

Bộ công tắc thẻ cài 30A V5G-1D/J

 

V5G-1D/J

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

490,000VND

Thiết bị cảm biến cơ thể người V4G-1D/H

 

V4G-1D/H

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

399,000VND

Chuông báo 3 tác dụng V5G-3G/ML

 

V5G-3G/ML

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

590,000VND

Ổ cắm 3 chấu + USB mặt nhôm Uten V4G-Z13/NU

 

V4G-Z13/NU

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

590,000VND

Ổ cắm HDMI và USB V4G-HDMI
 

V4G-HDMI

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

780,000VND

Công tắc trễ V4-1D/C  

V4-1D/C

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

348,000VND

Hộp nhựa chống thấm nước
 

UB1F/C

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

56,000VND

Đế âm nhựa vuông chống cháy UTEN
 

UBBOX/A

Dòng điện/điện áp định mức : 16A/220V
Chất liệu : Nhựa, đồng cao cấp, mặt viền nhôm được xử lý bo viền tinh xảo
Màu sắc : Ghi Xám sang trọng
Bảo hành : 12 năm

12,000VND


     * * Sản phẩm được bảo hành 1năm

     * * Báo giá trên chưa bao gồm 10%VAT.

Các tin khác